Oferta dla przedsiębiorców

Kierując ofertę do przedsiębiorców mam na myśli zakłady produkujące żywność opakowaną i nieopakowaną, piekarnie, cukiernie, małe gastronomie itp., wszystkich tych, którym nie jest obojętny los klienta.

Chcąc zadbać o ich zdrowie i dobre samopoczucie, a co najważniejsze prawo wyboru konsumentów pragnę, już teraz namówić Państwa na wprowadzenie na swoje artykuły obok ich składu – wartość odżywczą produktu. Pozwoli to kupującemu w łatwy sposób zidentyfikować na półce sklepowej produkty, które mogą stać się elementem dobrze zbilansowanej diety dla niego.

W związku z powyższym oraz z uwagi na duże zmiany w ustawodawstwie polskim
i europejskim dotyczącym znakowania żywności oferuje pomoc w zakresie merytorycznego opracowania projektu etykiety lub opakowania, jak również obliczenia wartości odżywczych, a wszystko zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Obowiązkowe etykietowanie żywności opiera się przede wszystkim na:

  • Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225)
  • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w prawie znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967)
  • Dyrektywie Rady nr 90/406/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczenia wartości odżywczej środków spożywczych, z późniejszymi zmianami
  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Znakowanie wartością odżywczą GDA 

GDA (Guideline Daily Amount – Wskazane Dzienne Spożycie) jest wartością referencyjną poziomu spożycia poszczególnych składników odżywczych w codziennej diecie, odnoszącą się do zalecanych przez naukowców dziennych poziomów spożycia dla przeciętnego zdrowego i dorosłego konsumenta. Informacja o GDA może być stosowana jako uzupełniająca do informacji żywieniowych, dostarczając wskazania dla konsumentów odnośnie orientacyjnego dziennego spożycia kalorii, białka, węglowodanów, tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, błonnika, sodu i cukrów. Obecnie ruszył dobrowolny program znakowania wartością odżywczą GDA. Zachęcam wszystkich producentów do przyłączenia się do programu nie tylko ze względu na konsumenta, ale również dlatego, iż system GDA posiada duże znaczenie marketingowe.