Zapotrzebowanie człowieka na energię, podobnie jak każdego żywego organizmu, wynika z nieustannie zachodzących przemian w jego komórkach i tkankach procesów przemiany materii określanych łącznie metabolizmem.

Woda odgrywa witalną rolę w większości procesów zachodzących w organizmie i znajduje się w każdej komórce, tkance i organach. Utrzymanie zdrowego poziomu wody zapewni, że ciało działa efektywnie i pozwoli na obniżenie ryzyka chorób.

Racjonalne żywienie oznacza planowanie posiłków z zastosowaniem norm żywienia (w zależności o wieku, płci i aktywności fizycznej) oraz tabel wartości odżywczej produktów spożywczych, z uwzględnieniem uwarunkowań genetycznych, społecznych i kulturowych. Prawidłowe, rozsądne i zdrowe żywienie należy wprowadzać już od najmłodszych lat.  Wiemy, że obecny pęd życia coraz częściej kształtuje złe nawyki żywieniowe.

We wszystkich rozwiniętych krajach  dzięki osiągnięciom nauki o żywieniu zwalczono (lub zawalczy w niedalekiej przyszłości) rozpowszechnione schorzenia takie jak: pelagra, krzywica, beri-beri, gnilec, kseroftalmia, a także zaburzenia we wzroście niemowląt i dzieci (np.: kwashiorkor, marasmus).

Składniki odżywcze po strawieniu i wchłonięciu do krwi wykorzystywane są przez organizm jako źródło energii, budulec lub czynnik regulujący procesy życiowe. Dzielimy je na:

  • Składniki balastowe, które nie ulegają trawieniu i wchłanianiu, ale zapewniają prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego,

  • Składniki nadające produktom barwę, smak i zapach i informują nas o jakości żywności, kształtują upodobania pokarmowe, zwykle polepszają trawienie,

  • Składniki antyodżywcze, które nie przedstawiają dla organizmu żadnej wartości, utrudniają wykorzystanie składników odżywczych,

  • Składniki szkodliwe, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia – przeważnie powstają w wyniku niewłaściwego przechowywania i przetwarzania żywności lub są efektem jej zanieczyszczenia.

Każda osoba, mając na uwadze swoje zdrowie musi określić swój cel, zastosować odpowiednią dietę i program ćwiczeń. Gdy jesteś bardziej aktywny fizycznie, nawet jeżeli Twoja waga się nie zmieni, zmniejszy się tkanka tłuszczowa, wzrośnie masa mięśni, a Ty zmniejszysz ryzyko niektórych chorób. Dlatego tak ważnym elementem naszego życia jest racjonalne odżywianie i ruch.